Skummets egenskaper

Skummet vi bruker et et to-komponent resinskum som ekspanderer og herder etter et halvt minutt og blir stivt slik at det kan bære høyer laster.  Jo mer skummet må løfte, jo tettere blir det og dess mer kan det bære.
For å stabilisere fyllinger (der f. eks . småstein har sildret ned mellom de større) vil skummet fylle hulrom mellom steiner slik at disse innkapsles og ikke kan bevege seg mer.  I dette tilfellet er ikke ekspansjonskraften  avgjørende, men mer fyllingsgraden.
Grafen viser trykkfastheten relativt til tettheten av skummet.

Trykkfasthet kPa - 11

Testing

FloorLift-metoden har vært testet / evaluert / approbert av blant annet:

  • Norsk byggforskningsinstitutt (NBI)
  • Sintef
  • TÜV (dokument nr BO_IFP-215089-270112-PUG-M028_ING.doc)
  • Socotec (Rapport no 10.1829 DOSSIER no FX 2639/9)
  • Hygiene-institut des Ruhrgediets (Rapport no A113992a-04-WR)