FloorLift-metoden

 

Når masser og undergrunnen beveger seg, krymper, vaskes ut eller komprimeres, vil betongplater som ikke er selvbærende oppføre seg plastisk og synke etter. FloorLift-metoden vil kunne stabilisere grunnen, fylle hulrommene og løfte betongplaten tilbake på plass.

FloorLift-metoden består i å bore en serie med 12 mm hull med 1-3 m avstand. Med et kobberrør gjennom hullet kan vi dirigere massen hvor vi vil. Vårt spesielle URETEK resin blir så blandet og injisert mellom platen og grunnen eller i grunnen. Når resinet utvider seg under platen, utvikler det en løftekraft på opp til 40 tonn per m2. Vår erfaring og god hjelp av en nivålaser, fører til nøyaktig kontroll av prosessen. Metoden er renslig, støvfri og medfører lite bråk. Området kan brukes rett etter et vi er ferdige. Ca 100 m2 løftes/stabiliseres pr dag.

Metoden er også ideell til å kun stabilisere gulv og fylle hulrom under gulvet. FloorLift-metoden har med seg alt nødvendig utstyr i en lastebil (unntatt strøm). To til tre mann betjener utstyret og utfører løftingen.

For mer informasjon om godkjenning og andre detaljer, se teknisk informasjon.

 

Befaring og tilbud

For å kunne gi et tilbud på oppretting, trenger vi en god del informasjon om bygget og setningene, blant annet måling med laser som viser hvor det har sunket hvor mye forskjellige steder på gulvet og taket. Takmålingene sier noe om hvordan veggene har satt seg. Har dere slike rapporter, finn dem gjerne frem, så skal vi vurdere dokumentene kostnadsfritt.

Om dette ikke er blitt gjort, ta kontakt med oss. Vi tilbyr en slik befaring med tilhørende rapport. Vi kan også kikke under betonggulvet ved hjelp av et boroskop (et kamera på enden av en lang stang) for å se hvordan tilstanden er under gulvet, inkl eventuelle hulrom. Om det er varmekabler eller vannbåren varme i gulvet, må disse merkes opp før vi kommer for at vi ikke borer igjennom disse. Rørtegninger er også fordel om dere skaffer. Om bygget er satt opp før år 2000, skal kommunen ha en kopi av rørtegninger; det er bare å spørre.

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli aktuelt å bore gjennom eventuell radonduk for å kunne komme til under gulvet.

 

Sesong og priser

Vår høysesong er fra påske til sommeren, og lavsesong fra 1. januar til påske. Prisene og ventetidene er deretter, så om det er ønskelig å få utført arbeidet rimeligst, er det lurt å legge opp til oppretting om vinteren eller så tidlig på våren som mulig.

 

Oppretting og ansvar

Ved jekking må det graves (av andre) jekkesjakter ihht tegninger som vi vil sende. Hold vinduer åpne, fordi i prosessen vil vegger bevege noe på seg, så da er det fordeler at ikke vinduene havner i klem.

Vi trenger å kunne gå inn med arbeidstøy som ikke er helt rene (pga. arbeidets natur), så det er viktig at sårbare overflater på gulv er dekket til.

Setningsskader kan gi følgeskader, som sprekker i vegger og gulv, og at rør blir skadet. Det er dermed en risiko for at skum kan trenge inn gjennom slike sprekker i rør, og dermed tette rørene. Slik tetting er da følgeskader av den opprinnelige skaden (setningene), og derfor er ikke dette noe vi dekker. Risikoen for å måtte reparere slike følgeskader bør derfor tas høyde for ved beregning av kostnadene for oppretting.

 

Vurderer du å kjøpe et hus med setningsskader?

Det som er viktig i første omgang før du kjøper, er å sjekke om det er blitt fuktskader som følge av setningene. Setninger kan gi sprekker der fukt kan trenge igjennom. Dette kan være svært dyrt å få reparert, og er ikke noe vi gjør.

Vær klar over at vår metode kun stabiliserer ned til 1 til 1,5 meters dybde. Dersom det er pågående setninger som foregår under dette nivået, kan det hende at huset vil synke igjen etter at vi har vært der. Vi kan i så fall komme tilbake igjen etter en stund og løfte på nytt, og dette har vi gjort ved flere anledninger. Om du vil være helt sikker på at huset ikke setter seg noe videre, er eneste mulighet å pele til fjell. Dette er svært dyrt, og er ikke noe vi tilbyr.