FloorLift-metoden

 

Når masser og undergrunnen beveger seg, krymper, vaskes ut eller komprimeres, vil betongplater som ikke er selvbærende oppføre seg plastisk og synke etter. FloorLift-metoden vil kunne stabilisere grunnen, fylle hulrommene og løfte betongplaten tilbake på plass.

FloorLift-metoden består i å bore en serie med 12 mm hull med 1-3 m avstand. Med et kobberrør gjennom hullet kan vi dirigere massen hvor vi vil. Vårt spesielle URETEK resin blir så blandet og injisert mellom platen og grunnen eller i grunnen. Når resinet utvider seg under platen, utvikler det en løftekraft på opp til 40 tonn per m2. Vår erfaring og god hjelp av en nivålaser, fører til nøyaktig kontroll av prosessen. Metoden er renslig, støvfri og medfører lite bråk. Området kan brukes rett etter et vi er ferdige. Ca 100 m2 løftes/stabiliseres pr dag.

Metoden er også ideell til å kun stabilisere gulv og fylle hulrom under gulvet. FloorLift-metoden har med seg alt nødvendig utstyr i en lastebil (unntatt strøm) og riggtiden er derfor minimal. To mann betjener utstyret og utfører løftingen.

For mer informasjon om godkjenning og andre detaljer, se teknisk informasjon.