Fordeler med FloorLift-metoden

 

1. Garantert materiale.

URETEK-materialet garanteres for en periode på 10 år mot sammensynking (ca. 1-2% krymping er vanlig). Som for Isopor er forventet levetid for URETEK-materialet minimum 50 til 70 år. Garantien gjelder ikke nye setninger i grunnen under nivået vi behandler.

2. Hurtig utførelse.

Tidsaspektet for reparasjon med FloorLift-metoden er vesentlig mindre enn for andre reparasjonsteknikker. Riggtiden, injeksjonsprosedyren og herdetiden er utført på noen timer i isteden for ofte dager og uker. Lettvegger og utstyr løftes sammen med gulvet så det er vanligvis ikke nødvendig å flytte ut fra området vi løfter.

3. Unikt materiale.

Materialet som blir brukt er unikt til å fylle hulrom. Materialet ekspanderer etter injisering og selv de minste sprekker blir fylt. Det er ingen grunn til å overløfte betongplaten for å ta hensyn til krymping av materialet. På grunn av kort ekspansjonstid kan ikke skummet flyte til områder der det ikke skal være.

4. 12/14 mm hull.

De små hullene vi driller (12/14 mm) medfører ikke noen svekkelse av platen og er lette å skjule når vi er ferdige. Drilling av hull er det eneste støyende ved prosessen, og støvet tar vi bort med det samme. De fylte injiseringsrørene blir kappet i flukt  med betongen, stående i hullene og tetter således igjen det som blir boret i membraner og fuktighetssperrer. I tilfelle det er varmekabler eller slynger i gulvet kan vi finne disse ved hjelp av et infrarødt (IR) kamera slik at vi unngår å bore i dem.

5. Full kontroll av prosessen.

FloorLift-metoden er ikke avhengig av pumpetrykk for å heve betongplaten. Hevingen blir kontrollert ved hjelp av en nivålaser. Når vi slutter å injisere slutter også platen å heve seg. Det er ingen etterheving av massene. Toleranser kan normalt gis til bedre enn +/- 5 mm over 4 meter.

6. Minimal vekt.

Fordi materialet er så lett (30-200 kg/m3), blir det minimal vektøking på grunnen. Dette er spesielt viktig der det er svak grunn. Materialet brukes også til å stabilisere massene i forskjellige dybder.

7. Fuktbestandig materiale.

Materialet består av lukkede celler som hindrer inntrengen av fuktighet.

8. Minimal riggtid.

Da alt utstyret kommer på en lastebil og det eneste som trengs er en 3-fase strømkontakt (400V, 32 Amp, eller 220 V, 50 Amp) er riggtiden minimal og vi kan starte etter oppvarming på ca 30 minutter. To mann utfører hele jobben.

9. Stor styrke.

Løfteevnen til materialet er opp til hele 40 tonn/m2. Bæreevnen er mellom 0,2 til 4 mPa. Grus og subbus virker som armering.

10. Gode isoleringsegenskaper.

Fyller alle tomrom det rekker fram til og øker isoleringen av gulv mot bakken.